Kamenný koberec a jeho pokládka

Pokládka kamenného koberca pozostáva z nasledujúcich krokov:

1/ Prvým krokom je nanesenie penetračného náteru. Penetrácia slúži na utesnenie pórovitého povrchu kamenného koberca a bráni tomu, aby spojivo neskôr prenikalo do týchto pórov, čo by neskôr viedlo k oslabeniu povrchovej štruktúry kamenného koberca a k uvoľňovaniu drobných kamienkov. Penetračný náter zároveň zjednocuje jednotlivé vrstvy kamenného koberca. Ako penetračný náter sa používa náter na báze epoxidu. Penetračný náter je zahrnutý v cene aplikácie.

2/ Na pripravený podklad sa hladidlom aplikuje zmes drobného kameniva a spojív s príslušnou hrúbkou. Tu je nesmierne dôležité správne dávkovanie jednotlivých zložiek, aby sa povrch kamenného koberca časom nezačal uvoľňovať.

3/ Za účelom dosiahnutia lepšej odolnosti proti opotrebeniu a vyššej odolnosti proti UV žiareniu sa odporúča použiť i pečatiacu vrchnú vrstva na báze polyuretánu. Táto priehľadná vrstva laku zabezpečí to, aby kamenný koberec zostal krásny po dlhšiu dobu, a to najmä na miestach, ktoré sú veľmi zaťažované alebo vystavené UV žiareniu. Tento úkon nie je zahrnutý v cene.

Hoci kamenný koberec môžu pri troche zručnosti položiť i šikovnejší domáci majstri, radi by sme podotkli, že profesionálna pokládka má nesporne svoje výhody v podobe bezchybného výsledku a nemenej dôležitej úspore času, energie a častokrát i peňazí, pretože sa tým eliminuje riziko nutnosti opráv neprofesionálne položeného kamenného koberca.